INFO

Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

I ETAP REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

|
Agnieszka Dycha

W związku z zakończeniem pierwszego etapu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 Komisja Rekrutacyjna dokonała pozytywnego rozpatrzenia kart zgłoszeń, które wpłynęły w okresie od 8.03.2021 do 26.03.2021r. Zakwalifikowanych zostało do oddziału przedszkolnego: rocznik 2017 – 3 dzieci, rocznik 2016- 4 dzieci, rocznik 2015 – 6 dzieci. Łącznie 13 dzieci. Do klasy pierwszej: rocznik 2014 – 9 dzieci.

Przyjmowanie wniosków w postępowaniu uzupełniającym odbędzie się w dniach od 14.05.2021 r. do 21.05.2021 r. Wypełnione wnioski prosimy wysyłać pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli , Nowa Wola 95, 21-107 Serniki. Wnioski można pobrać ze strony internetowej Szkoły: spnowawola.pl .

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY "PRZYŁAPANI NA CZYTANIU"

|
Agnieszka Dycha
Dnia 10 marca 2021 roku odbyło się podsumowanie Szkolnego Konkursu Fotograficznego pt. "Przyłapani na czytaniu". Celem konkursu była promocja czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły.  Wpłynęło 21 prac fotograficznych, wykonanych przez 10 uczestników. Podczas oceny pracy jury zwracało uwagę na kreatywność, nowatorskie podejście do fotografii oraz ogólny wyraz estetyczny. Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania. Trzech uczniów otrzymało nagrodę książkową.

Oto nagrodzeni uczniowie: 

I miejsce - Joanna Szych (klasa VII)

II miejsce - Maja Czerwoniak (klasa VII)

III miejsce - Klaudia Podleśna (klasa VII)
Zorganizowany konkurs fotograficzny jest nową formy promocji czytelnictwa opartą na sztuce fotografii.  Biblioteka stała się miejscem wzajemnego przenikania różnych form aktywności artystycznej. Mamy nadzieję, że inicjatywa ta będzie kontynuowana w przyszłości. Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy uczestnikom konkursu. 

Rekrutacja 2021/2022

|
Paweł Miąc

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli informuje o zapisach dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

Zapisy odbywać się będą w okresie od 8 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

 

Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób, do klasy przyjmowane będą:

·      z urzędu – dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z rejestru mieszkańców Gminy Serniki,

·      dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

·      urodzone w 2014r.;

·      urodzone w 2015r. jeżeli ukończyli roczne przygotowanie przedszkolne i taka jest wola rodziców/prawnych opiekunów.

Oddział przedszkolny (do 25 osób) do oddziału przyjmowane będą:

·      dzieci sześcioletnie: urodzone w 2015r. (obowiązek)

·      mogą być zgłaszane, dzieci pięcio i czteroletnie (rocznik 2016, 2017)

Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia stosowny wniosek i się pod nim podpisuje.

(Druki można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie).

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego nastąpi w terminie do 2 kwietnia 2021 r.

Karta zgłoszenia klasa I Karta zgłoszenia oddział przedszkolny
Czytaj więcej...

Teatrzyk w naszej szkole

|
Anna Misiarz

W dniu dzisiejszym, tj. 3 marca, odwiedził naszą szkołę teatr Studio Artystyczne "Akada" z Suwałk, który przedstawił naszym pociechom z klas 0-III spektakl pt. "Wiara w siebie może wszystko, czyli skarbów wysypisko", czyli inspirującą opowieść o małym chłopcu, który załamany ciągłymi niepowodzeniami traci wiarę w siebie. Wszystko zmienia się, gdy przypadkowo odkrywa swój cudowny talent. W budowaniu własnej wartości pomagają mu osoby z jego otoczenia. W humorystyczny sposób aktorzy przedstawili również wiedzę jak należy się odżywiać, zachęcali do aktywności fizycznej, tolerancji oraz segregacji śmieci. Sztuka bardzo podobała się naszym dzieciom, bawiły się świetnie i z pewnością wyniosły z niej odpowiednie wnioski.