Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Czyste Powietrze wokół Nas

Czyste Powietrze wokół Nas

|
Urszula Mazurek
Odsłony: 962

 

Program adresowany jest do grupy dzieci w wieku 5-6 lat oraz ich rodziców.
Od 2019 roku jest to program o zasięgu wojewódzkim. Ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS.
Program CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS realizowany jest od 2008 roku. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Program ma za zadanie:
1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/psse-lubartow/czyste-powietrze-wokol-nas