Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

GRAND PRIX W STREETBALL O PUCHAR WÓJTA GMINY SERNIKI

|
Olga Adamek

       9 września na terenie kompleksu boisk naszej szkoły odbył się turniej w koszykówkę o Puchar Wójta Gminy Serniki, pana Pawła Woźniaka. Naszą szkołę reprezentowali: Wojciech Gryzio, Szymon Iwanicki, Krystian Masłowski i Kuba Lato. Chłopcy zajęli II miejsce. Wielkie gratulacje za wspaniałą rywalizację i poświęcony swój wolny czas w trakcie weekendu.

DOŻYNKI

|
Olga Adamek

     20 sierpnia nasze zdolne uczennice brały udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Sernikach. Dziewczęta zaprezentowały piosenki, tańce i rękodzieła. Julia Olejniczek i Amelia Woźniak zaśpiewały piosenkę "Wielka Dama" Anny Jantar; Maja Gryzio i Natalia Gryzio wykonały piosenkę "Nice" Lemona; Klaudia Gryzio, Ada Reszko, Oliwia Rewucka, Dominika Sagan, Inez Wielgus, Martyna Włoch i Wiktoria Woźniak zatańczyły do utworu "Skrzypek" zespołu Orkiestra Dni Naszych, natomiast Kornelia Wielgus zaprezentowała swoje prace.

 

 

Godzina dyspozycyjności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024

|
Jurek

Podstawa prawna:
ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 poz. 984 t.j.)
• w ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć - w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

Czytaj więcej...

MIKROSKOPOWANIE

|
Magdalena Miac

Jak co roku, uczniowie klas 4,5,6 w ramach lekcji przyrody i biologii prowadzili obserwacje mikroskopowe przy użyciu szkolnych mikroskopów

świetlnych. Uczniowie oglądali gotowe preparaty będące na wyposażeniu pracowni przyrodniczej. Klasa 4 i 5 oglądała głównie części roślin

i zwierząt, natomiast klasa 6 obserwowała głównie tkanki zwierzęce. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji, z ogromnym

zainteresowaniem i zaciekawieniem patrzyli w okular mikroskopu. Zadanie to wymagało od uczniów nie tylko znajomości podstawowych

zasad mikroskopowania ale również dużej cierpliwości i dokładności.

 

30 EDYCJA AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA

|
Magdalena Miac

19  września uczniowie naszej szkoły , zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, kamizelki odblaskowe już po raz kolejny

uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” pod opieką wychowawców klas. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone przez Fundację

Nasza Ziemia, brzmiało: "SPRZĄTANIE ŚWIATA ŁĄCZY LUDZI"