INFO

Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Europejski Program "OWOCE w SZKOLE"

|
Odsłony: 1239

Program "Owoce w szkole" jest programem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Nasza szkoła        bierze udział w tym Programie od samego początku.

Program "Owoce w szkole" ma zachęcić dzieci do spożywania większych ilości owoców i warzyw, a tym samym  przyczynić się do ukształtowania dobrych nawyków żywieniowych, które - jak wykazują badania - będą utrzymywały się w późniejszych latach życia.

 

Cele Programu:

- trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców              i warzyw w codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe;

- podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania - w szczególności dzieci- oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne                    realizowane w szkołach.

Realizacja ww. celów Programu ma skutecznie przeciwdziałać:

- wzrastającej liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym;

- wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowanemu nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w mlodym wieku prawiłowych nawyków żywieniowych;

- spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.

Grupa docelowa:

 W  Programie mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w Programie.

Produkty w Programie:

Dzieciom udostępniane są następujące produkty:

- świeże owoce ( jabłka, gruszki, truskawki);

- świeże warzywa ( marchew, papryka słodka, rzodkiewki);

- soki owocowe, warzywne oraz owocowo- warzywne.

Każde dziecko uczestniczące w Programie otrzymuje każdorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole w tym  Programie uczestniczy 41 uczniów z Nowej Woli i Czerniejowa.