INFO

Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Dziennik elektroniczny

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w procesie uczenia. Osiągnięcia naszych uczniów dostępne są elektronicznie.

Jeśli istnieją problemy z zalogowaniem lub hasło zostało utracone prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Zaloguj się

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

|
Magdalena Miac

.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  w Szkole

Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli odbyła się

1 września 2020r. o godzinie 9.00 na placu przed budynkiem szkoły,

gdzie spotkały się wszystkie klasy.

Pani Małgorzata Czajka powitała wszystkich zebranych, następnie

zapoznała uczniów z zasadami, regułami i procedurami obowiązującymi

w szkole w tym trudnym dla nas wszystkich czasie- trwania pandemii.

Przedstawiła nauczycieli uczących w poszczególnych klasach.

Na koniec życzyła wszystkim uczniom dużo sukcesów w nowym

roku szkolnym. Uroczystość odbyła się z zachowaniem

reżimu sanitarnego.


INFORMACJA

|
Magdalena Miac

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli odbędzie się 1 września 2020r. o godzinie 9.00 na placu przed budynkiem szkoły.

Pamiętajmy, że na terenie Polski obowiązuje stan epidemii. Prosimy więc o zachowywanie dystansu społecznego. Począwszy od 1 września na uczniach dojeżdżających do szkoły spoczywa obowiązek noszenia maseczek ochronnych w autobusie.

Odjazdy autobusu szkolnego w dniu 01.09.2020r.

8.25 – Serniki Kolonia

8.30 – Czerniejów

Odwóz dzieci nastąpi po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego około godz. 10.00

Spotkania z rodzicami:

Spotkanie z rodzicami odbędzie się na placu przed budynkiem szkoły,

a w razie deszczu rozpoczęcie odbędzie się w szkole z podziałem na klasy:

- oddział przedszkolny i klasy I-III dnia 31.08.2020r. godz. 16.00

- klasy IV – VIII  dnia 31.08.2020r. godz. 17.00.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół i oddziałów przedszkolnych.

Prosimy rodziców o jak najliczniejsze przybycie ze względu na istotne zagadnienia, jakie będą poruszane na tym spotkaniu.

 

Z poważaniem Małgorzata Czajka

Aplikacja ProteGO Safe

|
Magdalena Miac

.

Mając na uwadze, iż:

- koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową

(RNA wirusa wykrywano w ślinie, próbkach z noso-gardzieli,

krwi pełnej , surowicy, kale i moczu),

- okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym

z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2

objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia,

- istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko przeniesienia/zakażenia

SARS-CoV-2 jest odpowiednia profilaktyka, w tym zachowanie

bezpiecznej odległości, unikanie zgromadzeń,

- do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy prowadzenie

działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób

zakaźnych,

Główny Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 8a ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U. z 2019 r, poz. 59 ze zm.) zaleca stosowanie aplikacji

ProteGO Safe. Aplikacja ProteGO Safe. pozwoli kontrolować

i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2

i choroby COVID 19.

„Aplikacja ProteGO pozwala użytkownikowi:

- monitorować stan swojego zdrowia poprzez wypełnianie Testu

Oceny Ryzyka;
- uzupełniać Dziennik Zdrowia, w formacie umożliwiającym wygodne

udostępnianie wyników personelowi medycznemu podczas badania;
- otrzymywać spersonalizowane rekomendacje odnośnie dalszego

postępowania, w oparciu o odpowiedzi udzielone podczas wypełniania

Testu Oceny Ryzyka;
- otrzymywać powiadomienia zachęcające do regularnego wypełniania

Ankiety Oceny Ryzyka oraz innych zachowań profilaktycznych.”

Aplikacja dostępna jest do pobrana pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mc.protegosafe

Polityka prywatności i klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem:

https://govtech.gov.pl/protegosafe/

.

|
Paweł Miąc

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
oraz rozdanie świadectw
odbędzie się w następującym porządku:

25 czerwca 2020r. (czwartek)

Klasa VIII       godz. 9.00 – 10.00

Klasa VII        godz. 10.00 – 11.00

Klasa VI         godz. 11.00 – 11.30 (grupa I)

11.30 – 12.00 (grupa II)

Klasa V           godz. 12.00 – 12.30 (grupa I)

12.30 – 13.00 (grupa II)

26 czerwca 2020r. (piątek)

Klasa III         godz. 9.00 – 10.00

Klasa II           godz. 10.00 – 10.30

Klasa I            godz. 10.30 – 11.30

Klasa 0           godz. 11.00 – 11.30 (grupa I)

11.30 – 12.00 (grupa II)

Informacja

|
Paweł Miąc

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dot. konkursu ofert na sprzątanie w Szkole Podstawowej
im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli
w roku szkolnym 2020/2021

1. Przedmiot postępowania:

„Sprzątanie w szkole (łącznie z placem szkolnym i boiskiem sportowym) przez okres 01.08.2020r. – 30.06.2021r.”

 

2. Ilość ofert, które wpłynęły: 1

  1. Oferta złożona przez firmę: Grażyna Bartkowicz, 

3.Wybrano ofertę nr 1 Grażyna Bartkowicz, 
 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dot. konkursu ofert na obsługę kotła centralnego ogrzewania
w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego
w Nowej Woli w roku szkolnym 2020/21

 

 

 

1. Przedmiot postępowania:

„Obsługa kotła centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nowej Woli”

 

2. Ilość ofert, które wpłynęły: 1

  1. Oferta złożona przez firmę: Pydyś Ryszard, 

3.Wybrano ofertę nr 1: Pydyś Ryszard, 

4. Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od niniejszej decyzji.