Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

POLAK Z SERCEM

|
Iwona Biała

Słodki kiermasz ciast

           

 

            Dnia 15.11.2022 roku odbyła się akcja charytatywna w formie kiermaszu ciast organizowana przez ósmoklasistki należące do organizacji KSM „Tchnienie” w Lubartowie – Maję, Olę i Natalię Gryzio w ramach akcji „Polak z Sercem”. Akcja ta to inicjatywa adresowana do Polaków mieszkających na Ukrainie, Białorusi i Litwie znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W akcję włączyli się wolontariusze ze Szkolnego Koła PCK, wielu uczniów z naszej szkoły, którzy przygotowali różne wypieki na kiermasz oraz pomogli w ich sprzedaży. Udało nam się zebrać kwotę 1002,57zł, która zostanie przekazana do sztabu KSM w Lubartowie. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali w akcję, za okazaną pomoc i wsparcie. 

 

 

Co zagraża dzieciom na wsi?

|
Iwona Biała

Dnia 15 listopada przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzili dla uczniów szkół z Nowej Woli oraz Brzostówki pogadankę pod hasłem:  „Co zagraża dzieciom na wsi?”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 0 – VIII.

  Pogadanka miała na celu popularyzację wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, a także promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą. Dodatkowo, w nawiązaniu do przeprowadzonej lekcji,  został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem: "Co zagraża dzieciom na wsi?",  którego nadrzędnym celem jest promowanie bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Prace wykonane dowolną technika plastyczną w formacie A3 lub A4 należy złożyć w szkole do dnia 23 listopada. Chętnych uczniów zapraszamy do udziału w tym konkursie!

 

Gminne Obchody 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

|
Magdalena Miac

 

      Dnia 11 listopada o godz. 12.00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Sernikach została odprawiona

Msza Św. w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. Wojciecha Kamińskiego proboszcza parafii Brzostówka.

     Następnie uczniowie Szkoły  Podstawowej w Sernikach zaprezentowali część artystyczną Akademię Dla Niepodległej.

W uroczystościach wzięły udział władze samorządowe gminy Serniki z urzędującym Panem Wójtem Pawłem Woźniakiem,

radni, dyrektorzy szkół z delegacjami uczniów i pocztami sztandarowymi, sztandary OSP z gm. Serniki oraz mieszkańcy.

    Następnie wszyscy przemaszerowali na Plac   Reprezentacyjny i brali udział w dalszych uroczystościach. Tam nastąpiło

uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

    Po ceremonii wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na  cmentarz parafialny w Sernikach. Poczet sztandarowy złożył

wiązanki i znicze  przy kaplicy na cmentarzu parafialnym w Sernikach. W delegacji naszej szkoły byli: dyrektor Barbara

Zarębska-Wronowska, uczniowie z pocztu sztandarowego: Aleksandra Gryzio, Natalia Gryzio, Igor Kajzer, Nikola Włoch,

Sandra Podleśna, Maciej Olejniczek oraz opiekun: p. Małgorzata Czajka. Uroczyste obchody Dnia Niepodległości uświadamiają

dzieciom i młodzieży zarówno to, jak ważna jest troska o polską historię i tradycję, jak i to, że wolność i niepodległość to wartości

szczególne, które należy pielęgnować i doceniać każdego dnia.

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

|
Iwona Biała

Koncert patriotyczny

 

„Patriotyzm jest cnotą" i jak każdej cnoty tej także należy się nauczyć.

10 listopada 2022r. z okazji Narodowego Święta Niepodległości wspaniałą lekcję historii i patriotyzmu przeprowadzili uczniowie klasy IV wspomagani przez klasę V i VI. Swoją piosenkę zaśpiewały również uczennice z klasy II. Utwory śpiewane i recytowane wprowadziły widzów w trudną, bolesną, ale jakże ważną i potrzebną problematykę niepodległościową.

Tego dnia nasi uczniowie wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu

i wspólnie z nauczycielami odśpiewali hymn „Mazurek Dąbrowskiego” –

w przededniu Narodowego Święta Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11.

Zdjęcia zostały wykonane aparatem Panasonic LUMIX zakupionym z programu Laboratoria Przyszłości.

 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA

|
Olga Adamek

08.11 obchodzimy Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania - Wrota  Podlasia

        Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania został zainicjowany w 2007 roku i przypada na 8 listopada. Celem akcji jest promowanie zdrowego jedzenia wśród młodzieży, dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków i informowania o konsekwencjach złej diety. Uczniowie klas IV - VIII bardzo chętnie włączyli się do akcji i przygotowywali zdrowe, smaczne i zbilansowane dania. Działania te również wzmocniły integrację uczniów.