Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ

|
Iwona Biała

 

III edycja Przeglądu Przedszkolnej Piosenki Angielskiej

YOU CAN SING! – I LOVE MY FAMILY”

 

We wtorek 21 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych z Gminy Serniki zaprezentowały swoje zdol­no­ści wokalno-języ­kowe w naszej szkole podczas III edycji Przeglądu Przedszkolnej Piosenki Angielskiej „YOU CAN SING! – I LOVE MY FAMILY”, zorganizowanej przez p. Patrycję Pydyś oraz p. Iwonę Białą.

Głów­nym celem festi­walu było jak co roku pro­mo­wa­nie edu­ka­cji anglo­ję­zycz­nej dzieci w wieku przed­szkol­nym, a dodat­ko­wym celem w tym roku było zapo­zna­nie dzieci z pojęciami dotyczącymi rodziny, przyjaźni, emocji i uczuć.

Festi­wal po raz kolejny zapeł­nił naszą salę po brzegi, gdyż do występu zgłosiło się 7 zespołów. W przeglądzie wzięło 39 przedszkolaków z 6 placówek. O godzi­nie 9.30 Pani Dyrek­tor Barbara Zarębska-Wronowska otwo­rzyła III Prze­gląd Pio­senki Angiel­skiej, wi­tając gości hono­ro­wych Wójta Gminy Serniki p. Pawła Woźniaka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi p. Anetę Wronowską, nauczycielki przygotowujące dzieci do przeglądu p. Agnieszkę Domańską (p-le prywatne Casper), p. Karolinę Majchrzak (S.P w Sernikach), p. Beatę Mierzwińską, p. Magdalenę Bednarczyk (S.P. w Woli Sernickiej), p. Jolantę Kasicę (S.P. w Nowej Wsi), p. Edytę Sowisz-Stolarek (S.P. w Brzostówce), p. Patrycję Pydyś (S.P. w Nowej Woli) oraz wszystkich małych artystów. Po powitaniu wszystkich obecnych gości Pani Dyrektor zapro­siła na scenę dzieci z naszego Oddziału Przedszkolnego, aby swoim wystę­pem zapo­cząt­ko­wały występy sce­niczne. Przedszkolaki rozpoczęły przegląd piosenkami „Good morning song”, „Blow a kiss” oraz wierszykiem o mamie „My mum”.

Następnie w kolejności prezentowały się następujące zespoły:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce „I love my mommy”

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej grupa młodsza „Action song- I’m so happy”

3.Szkoła Podstawowa w Sernikach „Baby shark”

4. Niepubliczne przedszkole „Casper” „My family loves me!”

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi „You are my sunshine”

6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej grupa starsza „This is the way we make friends”

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli „I love my Mommy, I love my Daddy”

Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki oraz zaprosiła a słodki poczęstunek.

 

 

SPORT

|
Iwona Biała

 

Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku- rywalizacja wojewódzka

 

 

Wielkie sportowe emocje towarzyszyły naszym uczniom w dniu 21 maja 2024r. w Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku.

Po zasłużonym awansie do finału wojewódzkiego, nasi uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: chłopcy U-8 oraz dziewczęta U-12.

Drużyna chłopców U-8 po bardzo skutecznej grze i dwóch wygranych w grupie
zajęła 2 miejsce w grupie. Skład drużyny: Mikołaj Budka, Grzegorz Sagan, Miłosz Marzęda (SP Nowa Wola), Filip Olejniczek (SP Nowa Wola),  Maksymilian Budka (SP Nowa Wola), Bartosz Waśkowicz (SP Brzostówka), Oliwia Sagan (SP Nowa Wola).

Drużyna dziewcząt U-12 po bardzo emocjonujących meczach zajęła 1 miejsce w grupie i awansowała do ćwierćfinału, jednak w ćwierćfinale musiały uznać wyższość lepiej dysponowanej tego dnia drużyny z Terespola.
Skład drużyny: Aleksandra Karczmarz, Martyna Jedut, Kinga Twardzisz, Rozalia Sagan, Wiktoria Budka (SP Nowa Wola), Amelia Kobyłka (SP Nowa Wola), Joanna Misztal (SP Serniki),  Nikola Karczmarz (SP Serniki).

Opiekunami drużyn podczas zawodów byli: Paweł Onyszko i Mateusz Lejkowski.

Gratulujemy wysokiego wyniku sportowego i zachęcamy do jeszcze większej aktywności na boisku…Brawo piłkarki i piłkarze !

 

 

Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej

|
Iwona Biała

 

Wizyta przedszkolaków w Straży Pożarnej

We czwartek 9 maja Oddział Przedszkolny z naszej szkoły wybrał się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Woli, aby zapoznać się z tajnikami pracy strażaka. Na miejscu powitali nas Panowie Strażacy i pokazali pomieszczenia wewnątrz remizy strażackiej. Następnie zaprezentowali całe wyposażenie wozu strażackiego, dzieci mogły z bliska oglądać wozy strażackie i sprzęt pożarniczy, wysłuchały również opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dowiedziały się także, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną oraz że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. Przy okazji utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112. Przez chwile wszyscy uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy, przymierzając hełm, puszczając wodę wężem czy wsiadając do wozu strażackiego. Po tym spotkaniu nie tylko chłopcy stwierdzili, że w przyszłości chcieliby zostać strażakami. Na koniec dzieci gorąco podziękowały strażakom za miłe i pouczające spotkanie, które z całą pewnością na długo pozostanie w pamięci. Wracając do przedszkola, opowiadały z zachwytem swoje „strażackie przeżycia”.

 

Gorąco dziękujemy Panom Strażakom Michałowi i Łukaszowi za poświęcony czas, cierpliwość i tak pouczające spotkanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym, odwiedzimy naszych strażaków jeszcze raz!

 

 

Wojewódzki konkurs fotograficznym „Przyroda wokół Nas”

|
Magdalena Miac

Prezentujemy prace, które zostały zgłoszone do udziału w  Wojewódzkim konkursie fotograficznym „Przyroda wokół Nas” skierowanym dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych województwa lubelskiego. Celami konkursu  było min. rozwijanie umiejętności obserwacji świata przyrody, kształtowanie postaw proekologicznych oraz wrażliwości na otaczającą nas przyrodę, popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu. Konkurs został zorganizowany pod Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. W konkursie wzięły udział z naszej szkoły:

Dominika Sagan kl. VI

Martyna Włoch kl. VI

Wiktoria Chodun kl. VII

Julia Olejniczek kl. VII

Magdalena Olejniczek kl. VII

Amelia Woźniak kl. VII

Życzymy dalszego rozwijania swoich pasji

 

Akcja PCK- "Gorączka Złota"

|
Magdalena Miac

Po raz kolejny zapraszamy uczniów do udziału w akcji która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

W ramach akcji prowadzone jest, zbiórka w naszej szkole. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla dzieci.

Akcja „Gorączka Złota” oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny.

Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie.

Większość wolontariuszy to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom. Do akcji może włączyć się każdy

 Co można zrobić? Zasilać skarbonę poprzez wrzucanie do niej 1,2 lub 5 groszy.

                                    Szkolne Koło PCK