Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Informacja dotycząca nauki klas O-VIII od dnia 31.05. 2021r.

|
Magdalena Miac

informujemy, że zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę Ministrów

od 31 maja wszyscy uczniowie klas O – VIII uczą się w trybie stacjonarnym.

ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

|
Agnieszka Dycha

W związku z zakończeniem pierwszego oraz drugiego etapu rekrutacji dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 Komisja Rekrutacyjna dokonała pozytywnego rozpatrzenia kart zgłoszeń. Zakwalifikowanych zostało do oddziału przedszkolnego: rocznik 2017 – 4 dzieci, rocznik 2016- 5 dzieci, rocznik 2015 – 6 dzieci. Łącznie 15 dzieci. Do klasy pierwszej: rocznik 2014 – 9 dzieci. Listy dzieci przyjętych zostały wywieszone na terenie szkoły. 

Informacja

|
Magdalena Miac

"Tydzień ulgi"

|
Magdalena Miac

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Tydzień ulgi” organizowanego

przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oznacza to, że między 17 a 21 maja uczniowie naszej szkoły

nie będą mieć sprawdzianów i kartkówek.

NAUCZANIE HYBRYDOWE

|
Paweł Miąc

PLAN NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W KLASACH IV-VIII OBOWIĄZUJĄCY OD 17.05.2021r. – 28.05.2021r.

 

PLAN NAUCZANIA