Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Pokazy z fizyki 2021

|
Magdalena Miac

Uczniowie klasy 7 uczestniczyli dzisiaj w 61 edycji pokazów doświadczeń fizycznych organizowanych przez Wydział Fizyki,  Matematyki i Informatyki UMCS. Uczniowie nie tylko mogli obejrzeć doświadczenia, których nie da się przeprowadzić w warunkach szkolnych, ale również brali w nich aktywny udział. Tematy tegorocznej edycji to: mechanika, ciśnienie, akustyka i elektromagnetyzm. Zajęcia prowadzone były tak, aby młodzież lepiej zrozumiała zasady i prawa fizyki poznawane na lekcjach w szkole oraz ich zastosowanie do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu i przyrodzie. Dzięki pokazom z fizyki, które pracownicy naukowi zaprezentowali profesjonalnie, ciekawie i z nutką humoru uczniowie pogłębili świadomość użyteczności fizyki i jej powiązań z techniką, medycyną, ekologią, życiem codziennym a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.

Akcja ekologiczna „Sprzątanie świata”

|
Magdalena Miac

 

W dniach 20-24  września uczniowie naszej szkoły , zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, kamizelki odblaskowe już

po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” pod opieką wychowawców klas. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone

przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało:

MYŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ.

 Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie

na rzecz ochrony środowiska. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy

pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Taka akcja jest dowodem na to,

że lubimy wspólnie działać.

Wybory Zarządu Rady Rodziców

|
Magdalena Miac

Wybory Zarządu Rady Rodziców odbyły się 23 września 2021 roku. W wyniku wyborów wyłoniono Szkolną Radę Rodziców:

Przewodnicząca- Pani Małgorzata Szych

Z-ca Przewodniczącej- Pani Wioleta Gryzio

Sekretarz- Pani Małgorzata Lato

Skarbnik- Pani Beata Olejniczek

Zarząd Rady Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na komitet rodzicielski-50 zł do końca listopada. Opłatę prosimy wnosić do wychowawców klas.

61 POKAZY Z FIZYKI

|
Olga Adamek

Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego przy Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej zorganizował w tym roku już 61 POKAZY Z FIZYKI, w których mieliśmy okazję uczestniczyć. W programie znalazły się zagadnienia z elektromagnetyzmu, mechaniki, akustyki i ciśnienia. Można było między innymi sprawdzić pierwszą i drugą zasadę dynamiki na rurze beztarciowej. Karol z klasy VIII  siedząc na obrotowym krześle i trzymając ciężarki zademonstrował zasadę zachowania momentu pędu. Pokazał także swoją siłę podczas próby  przebicia balonika leżącego na tzw.  łożu fakira.  Pani Olga Adamek natomiast pochwaliła się swoją tężyzną fizyczną podczas rozdzielania półkul magdeburskich, co nie było rzeczą prostą.

Poza tym mogliśmy dowiedzieć się, jakie doświadczenia prowadzili Alessandro Volta, Andre Ampere, Michael Faraday czy Hans Christian Ørsted. Obserwowaliśmy m.in. tańczące ogniki, nadprzewodnik w polu magnetycznym, rurę, która grała pod wpływem ognia z palnika gazowego, rezonujące kamertony, zachowanie się różnych wahadeł, cieczy, działanie silnika elektrycznego, transformatora, kuchenki indukcyjnej, licznika energii elektrycznej, poduszkowca. Wiemy, że za pomocą wielokrążków można zredukować wielokrotnie siłę potrzebną na wyniesienie i utrzymanie ciała na wysokości, że dźwięk nie rozchodzi się w próżni,  jak zagrać na piszczałce, by wydobyć z niej tony o różnej wysokości stosując naczynie z wodą, dlaczego po helu zmienia się głos, a także, że woda potrafi wrzeć niekoniecznie w temperaturze 100˚C.

Kolejna taka lekcja fizyki za rok…

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021/2022

|
Agnieszka Dycha

Dnia 17 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydaci przedstawili swoje programy wyborcze, które w formie plakatów przygotowywali wcześniej.

W głosowaniu wzięło udział 97 uczniów. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Ksawery Kosowski – uczeń klasy VIII, zastępcą przewodniczącego Amelia Woźniak –uczennica klasy VIII, natomiast funkcję sekretarza objęła Kornelia Wielgus– uczennica klasy VII.

Podczas głosowania uczniowie wybrali również opiekunów Samorządu Uczniowskiego – panią Olgę Adamek oraz panią Małgorzatę Czajkę.

Wybory były doskonałą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej szkoły.