Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

KONKURS PLASTYCZNY

|
Iwona Biała

Dzieci z naszej szkoły wzięły udział w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: „ Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) , Oddział Regionalny w Lublinie, Placówka terenowa w Lubartowie.

Tegoroczna edycja poświęcona była sposobom zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. W etapie regionalnym konkursu udział wzięło łącznie 117 uczniów z 19 szkół podstawowych.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji laureatami etapu międzyszkolnego zostali uczniowie ze Szkół Podstawowych w Kaznowie, Wólce Rokickiej, Łucce i Nowej Woli.

Zwycięskie prace zostały przekazane do następnego etapu.

Laureaci konkursu etapu regionalnego ze Szkoły Podstawowej w Nowej Woli to :

 

LENA MARZĘDA z kl.V , która zdobyła II miejsce

MIŁOSZ MARZĘDA z kl. I - wyróżnienie

W konkursie wzięła także udział Nikola Kuśmierz, która otrzymała dyplom udziału.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

PROGRAM EDUKACYJNY

|
Iwona Biała

Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W bieżącym roku szkolnym nasi pierwszoklasiści przystąpili do XV edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Po przeprowadzeniu cyklu zajęć, na podstawie otrzymanych materiałów, zdobytą przez dzieci wiedzę weryfikuje Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Szkoły, które zrealizują wszystkie elementy programu otrzymają Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” oraz Dyplom dla uczniów.

 

 

PRZEGLĄD PIOSENKI ANGIELSKIEJ

|
Iwona Biała

 

III edycja Przeglądu Przedszkolnej Piosenki Angielskiej

YOU CAN SING! – I LOVE MY FAMILY”

 

We wtorek 21 maja dzieci z oddziałów przedszkolnych z Gminy Serniki zaprezentowały swoje zdol­no­ści wokalno-języ­kowe w naszej szkole podczas III edycji Przeglądu Przedszkolnej Piosenki Angielskiej „YOU CAN SING! – I LOVE MY FAMILY”, zorganizowanej przez p. Patrycję Pydyś oraz p. Iwonę Białą.

Głów­nym celem festi­walu było jak co roku pro­mo­wa­nie edu­ka­cji anglo­ję­zycz­nej dzieci w wieku przed­szkol­nym, a dodat­ko­wym celem w tym roku było zapo­zna­nie dzieci z pojęciami dotyczącymi rodziny, przyjaźni, emocji i uczuć.

Festi­wal po raz kolejny zapeł­nił naszą salę po brzegi, gdyż do występu zgłosiło się 7 zespołów. W przeglądzie wzięło 39 przedszkolaków z 6 placówek. O godzi­nie 9.30 Pani Dyrek­tor Barbara Zarębska-Wronowska otwo­rzyła III Prze­gląd Pio­senki Angiel­skiej, wi­tając gości hono­ro­wych Wójta Gminy Serniki p. Pawła Woźniaka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi p. Anetę Wronowską, nauczycielki przygotowujące dzieci do przeglądu p. Agnieszkę Domańską (p-le prywatne Casper), p. Karolinę Majchrzak (S.P w Sernikach), p. Beatę Mierzwińską, p. Magdalenę Bednarczyk (S.P. w Woli Sernickiej), p. Jolantę Kasicę (S.P. w Nowej Wsi), p. Edytę Sowisz-Stolarek (S.P. w Brzostówce), p. Patrycję Pydyś (S.P. w Nowej Woli) oraz wszystkich małych artystów. Po powitaniu wszystkich obecnych gości Pani Dyrektor zapro­siła na scenę dzieci z naszego Oddziału Przedszkolnego, aby swoim wystę­pem zapo­cząt­ko­wały występy sce­niczne. Przedszkolaki rozpoczęły przegląd piosenkami „Good morning song”, „Blow a kiss” oraz wierszykiem o mamie „My mum”.

Następnie w kolejności prezentowały się następujące zespoły:

1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzostówce „I love my mommy”

2. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej grupa młodsza „Action song- I’m so happy”

3.Szkoła Podstawowa w Sernikach „Baby shark”

4. Niepubliczne przedszkole „Casper” „My family loves me!”

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi „You are my sunshine”

6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Sernickiej grupa starsza „This is the way we make friends”

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli „I love my Mommy, I love my Daddy”

Na zakończenie Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i upominki oraz zaprosiła a słodki poczęstunek.

 

 

SPORT

|
Iwona Biała

 

Turniej z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku- rywalizacja wojewódzka

 

 

Wielkie sportowe emocje towarzyszyły naszym uczniom w dniu 21 maja 2024r. w Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku.

Po zasłużonym awansie do finału wojewódzkiego, nasi uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach: chłopcy U-8 oraz dziewczęta U-12.

Drużyna chłopców U-8 po bardzo skutecznej grze i dwóch wygranych w grupie
zajęła 2 miejsce w grupie. Skład drużyny: Mikołaj Budka, Grzegorz Sagan, Miłosz Marzęda (SP Nowa Wola), Filip Olejniczek (SP Nowa Wola),  Maksymilian Budka (SP Nowa Wola), Bartosz Waśkowicz (SP Brzostówka), Oliwia Sagan (SP Nowa Wola).

Drużyna dziewcząt U-12 po bardzo emocjonujących meczach zajęła 1 miejsce w grupie i awansowała do ćwierćfinału, jednak w ćwierćfinale musiały uznać wyższość lepiej dysponowanej tego dnia drużyny z Terespola.
Skład drużyny: Aleksandra Karczmarz, Martyna Jedut, Kinga Twardzisz, Rozalia Sagan, Wiktoria Budka (SP Nowa Wola), Amelia Kobyłka (SP Nowa Wola), Joanna Misztal (SP Serniki),  Nikola Karczmarz (SP Serniki).

Opiekunami drużyn podczas zawodów byli: Paweł Onyszko i Mateusz Lejkowski.

Gratulujemy wysokiego wyniku sportowego i zachęcamy do jeszcze większej aktywności na boisku…Brawo piłkarki i piłkarze !

 

 

Wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej

|
Iwona Biała

 

Wizyta przedszkolaków w Straży Pożarnej

We czwartek 9 maja Oddział Przedszkolny z naszej szkoły wybrał się na wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Woli, aby zapoznać się z tajnikami pracy strażaka. Na miejscu powitali nas Panowie Strażacy i pokazali pomieszczenia wewnątrz remizy strażackiej. Następnie zaprezentowali całe wyposażenie wozu strażackiego, dzieci mogły z bliska oglądać wozy strażackie i sprzęt pożarniczy, wysłuchały również opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dowiedziały się także, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną oraz że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. Przy okazji utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112. Przez chwile wszyscy uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak prawdziwi strażacy, przymierzając hełm, puszczając wodę wężem czy wsiadając do wozu strażackiego. Po tym spotkaniu nie tylko chłopcy stwierdzili, że w przyszłości chcieliby zostać strażakami. Na koniec dzieci gorąco podziękowały strażakom za miłe i pouczające spotkanie, które z całą pewnością na długo pozostanie w pamięci. Wracając do przedszkola, opowiadały z zachwytem swoje „strażackie przeżycia”.

 

Gorąco dziękujemy Panom Strażakom Michałowi i Łukaszowi za poświęcony czas, cierpliwość i tak pouczające spotkanie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym, odwiedzimy naszych strażaków jeszcze raz!