Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Cyfrowa Edukacja Lubelskie

Cyfrowa Edukacja Lubelskie

|
Urszula Mazurek
Odsłony: 918

 

"Wsparcie szkoleniowe dla pracowników placówek edukacyjnych w zakresie sposobu korzystania z narzędzi technicznych umożliwiających lub wspierających pracę zdalną"

Główny cel projektu

    Podniesienie poziomu wiedzy u nauczycieli i pracowników placówek oświaty z terenu woj. lubelskiego w zakresie praktycznego sposobu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji poprzez realizację szkoleń oraz usunięcie barier uniemożliwiających lub utrudniających skuteczne realizowanie procesu zdalnego nauczania i doskonalenia nauczycieli w obszarach:

1.   dostępu nauczycieli i doradców metodycznych do technologii informatycznej;

2.   nabywania wiedzy i umiejętności, nauczycieli, specjalistów z zakresu pedagogiki i psychologii oraz nauczycieli-bibliotekarzy w zakresie wykorzystywania narzędzi aplikacyjnych;

3.   doradztwa metodycznego;

4.   udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych; w okresie realizacji tj. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

1.     Zapewnienie szkoleń oraz narzędzi informatycznych umożliwiających sieciową pracę doradców metodycznych, konsultantów, nauczycieli, nauczycieli bibliotekarzy, specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz komunikację sieciową pomiędzy instytucjami realizującymi i wspierającymi proces edukacyjny;

2.     Prowadzenie ośrodka wsparcia technicznego, który aktywnie wesprze wyznaczone osoby ze szkół i placówek oświaty przy wdrażaniu rozwiązań informatycznych niezbędnych do prowadzenia nauczania w formie zdalnej;

3.     Doradztwo metodyczne z wykorzystaniem interaktywnych materiałów metodycznych zamieszczonych na platformie szkoleniowej z możliwością konsultacji online z metodykami dla nauczycieli publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych;

4.     Zdigitalizowanie zasobów bibliotek pedagogicznych z terenu województwa lubelskiego.

Planowane efekty:

      liczba nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców metodycznych i konsultantów, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, którzy nabyli kompetencje po opuszczeniu projektu – 915 osób,

      liczba szkół i placówek systemu oświaty, objętych wsparciem w projekcie – 364,

      liczba nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, doradców metodycznych i konsultantów, pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych objętych wsparciem w projekcie – 1306 osób.

Okres realizacji projektu:

01.04.2021 – 31.12.2022