INFO

Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

NARODOWE CZYTANIE 2020

|
Agnieszka Dycha

Dnia 4 września nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie 2020. Podczas tegorocznej odsłony tego przedsięwzięcia Para Prezydencka zaproponowała do czytania "Balladynę" Juliusza Słowackiego - wybitne dzieło polskiego romantyzmu.

Dramat powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw i czynów bohaterów. Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły razem odkrywali piękno i aktualność tego utworu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dla nas przeczytali fragmenty dramatu. Jesteśmy przekonani, że taka forma popularyzacji czytelnictwa udowodni, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021

|
Magdalena Miac

.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  w Szkole

Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli odbyła się

1 września 2020r. o godzinie 9.00 na placu przed budynkiem szkoły,

gdzie spotkały się wszystkie klasy.

Pani Małgorzata Czajka powitała wszystkich zebranych, następnie

zapoznała uczniów z zasadami, regułami i procedurami obowiązującymi

w szkole w tym trudnym dla nas wszystkich czasie- trwania pandemii.

Przedstawiła nauczycieli uczących w poszczególnych klasach.

Na koniec życzyła wszystkim uczniom dużo sukcesów w nowym

roku szkolnym. Uroczystość odbyła się z zachowaniem

reżimu sanitarnego.


INFORMACJA

|
Magdalena Miac

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021  w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli odbędzie się 1 września 2020r. o godzinie 9.00 na placu przed budynkiem szkoły.

Pamiętajmy, że na terenie Polski obowiązuje stan epidemii. Prosimy więc o zachowywanie dystansu społecznego. Począwszy od 1 września na uczniach dojeżdżających do szkoły spoczywa obowiązek noszenia maseczek ochronnych w autobusie.

Odjazdy autobusu szkolnego w dniu 01.09.2020r.

8.25 – Serniki Kolonia

8.30 – Czerniejów

Odwóz dzieci nastąpi po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego około godz. 10.00

Spotkania z rodzicami:

Spotkanie z rodzicami odbędzie się na placu przed budynkiem szkoły,

a w razie deszczu rozpoczęcie odbędzie się w szkole z podziałem na klasy:

- oddział przedszkolny i klasy I-III dnia 31.08.2020r. godz. 16.00

- klasy IV – VIII  dnia 31.08.2020r. godz. 17.00.

Na spotkaniu przedstawione zostaną zasady funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19 zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół i oddziałów przedszkolnych.

Prosimy rodziców o jak najliczniejsze przybycie ze względu na istotne zagadnienia, jakie będą poruszane na tym spotkaniu.

 

Z poważaniem Małgorzata Czajka

Aplikacja ProteGO Safe

|
Magdalena Miac

.

Mając na uwadze, iż:

- koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową

(RNA wirusa wykrywano w ślinie, próbkach z noso-gardzieli,

krwi pełnej , surowicy, kale i moczu),

- okres inkubacji trwa najczęściej 5–6 dni (1–14 dni). W jednym

z badań wykazano, że u 97,5% osób z zakażeniem SARS-CoV-2

objawy kompatybilne z COVID-19 pojawiają się w ciągu 11,5 dnia,

- istotnym czynnikiem ograniczającym ryzyko przeniesienia/zakażenia

SARS-CoV-2 jest odpowiednia profilaktyka, w tym zachowanie

bezpiecznej odległości, unikanie zgromadzeń,

- do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy prowadzenie

działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób

zakaźnych,

Główny Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 8a ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz.U. z 2019 r, poz. 59 ze zm.) zaleca stosowanie aplikacji

ProteGO Safe. Aplikacja ProteGO Safe. pozwoli kontrolować

i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2

i choroby COVID 19.

„Aplikacja ProteGO pozwala użytkownikowi:

- monitorować stan swojego zdrowia poprzez wypełnianie Testu

Oceny Ryzyka;
- uzupełniać Dziennik Zdrowia, w formacie umożliwiającym wygodne

udostępnianie wyników personelowi medycznemu podczas badania;
- otrzymywać spersonalizowane rekomendacje odnośnie dalszego

postępowania, w oparciu o odpowiedzi udzielone podczas wypełniania

Testu Oceny Ryzyka;
- otrzymywać powiadomienia zachęcające do regularnego wypełniania

Ankiety Oceny Ryzyka oraz innych zachowań profilaktycznych.”

Aplikacja dostępna jest do pobrana pod adresem:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.mc.protegosafe

Polityka prywatności i klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem:

https://govtech.gov.pl/protegosafe/

.

|
Paweł Miąc

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
oraz rozdanie świadectw
odbędzie się w następującym porządku:

25 czerwca 2020r. (czwartek)

Klasa VIII       godz. 9.00 – 10.00

Klasa VII        godz. 10.00 – 11.00

Klasa VI         godz. 11.00 – 11.30 (grupa I)

11.30 – 12.00 (grupa II)

Klasa V           godz. 12.00 – 12.30 (grupa I)

12.30 – 13.00 (grupa II)

26 czerwca 2020r. (piątek)

Klasa III         godz. 9.00 – 10.00

Klasa II           godz. 10.00 – 10.30

Klasa I            godz. 10.30 – 11.30

Klasa 0           godz. 11.00 – 11.30 (grupa I)

11.30 – 12.00 (grupa II)