INFO

Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA

|
Magdalena Miac

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz

zawieszeniem zajęć w szkole od 16 marca 2020r. do 25 marca 2020r.

informujemy, że w sprawach dotyczących działania szkoły prosimy

o kontakt z Zespołem Administracyjnym Szkół w Sernikach

nr tel. 81 855 56 38.

Zawieszone zajęcia

|
Paweł Miąc

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli informuje, iż w związku z zagrożeniem koronawirusem od 12 marca zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W dniach 12-13 marca w szkole odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńcze.

Od 16 do 25 marca szkoła zostanie zamknięta.

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz

OGŁOSZENIE

|
Paweł Miąc

OGŁOSZENIE


Zajęcia taneczne prowadzone przez Lubelskie Centrum

Inicjatyw Tanecznych odbywać się będą w każdy

poniedziałek w następujących  godzinach:


 • grupa I (oddział przedszkolny)    13.00 – 13.30
 • grupa II (klasy I – III)                  13.30 – 14.15
 • grupa III – (klasy V –VIII)           14.30 – 15.15

Rekrutacja

|
Paweł Miąc

Drodzy Rodzice!

Rusza rekrutacja dzieci do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli odbywać się będą
w okresie od 09.03.2020r. do 27.03.2020r.

Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób, do klasy przyjmowane będą:

- z urzędu - dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z biura

ewidencji ludności,

- na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

- urodzone w 2013r.

- oraz urodzone w 2014r. jeżeli ukończyli roczne przygotowanie przedszkolne
i taka jest wola rodziców/prawnych opiekunów.

 

Oddział przedszkolny (do 25 osób), do oddziału przyjmowane będą;

- dzieci sześcioletnieurodzone w 2014r. (obowiązek)

- mogą być również zgłaszane, dzieci pięcio- i czteroletnie (roczniki 2015, 2016)

Zapisy do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia stosowny wniosek
i się pod nim podpisuje. (Druki można pobrać ze strony internetowej szkoły
oraz w sekretariacie).

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej
o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych do klasy I
i oddziału przedszkolnego nastąpi w terminie do 6 kwietnia 2020r.

Karta zgłoszenia klasa_0_2020.21

Karta zgłoszenia klasa_I_2020.21