Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Rekrutacja 2021/2022

|
Paweł Miąc

OGŁOSZENIE

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Nowej Woli informuje o zapisach dzieci do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

Zapisy odbywać się będą w okresie od 8 marca 2021r. do 26 marca 2021r.

 

Klasy pierwsze nie mogą liczyć więcej niż 25 osób, do klasy przyjmowane będą:

·      z urzędu – dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z rejestru mieszkańców Gminy Serniki,

·      dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły na pisemną prośbę (wniosek) rodziców (prawnych opiekunów) skierowaną do dyrektora szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W roku szkolnym 2021/2022 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

·      urodzone w 2014r.;

·      urodzone w 2015r. jeżeli ukończyli roczne przygotowanie przedszkolne i taka jest wola rodziców/prawnych opiekunów.

Oddział przedszkolny (do 25 osób) do oddziału przyjmowane będą:

·      dzieci sześcioletnie: urodzone w 2015r. (obowiązek)

·      mogą być zgłaszane, dzieci pięcio i czteroletnie (rocznik 2016, 2017)

Zapisu do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie na podstawie dowodu osobistego oraz aktu urodzenia dziecka. Rodzic wypełnia stosowny wniosek i się pod nim podpisuje.

(Druki można pobrać ze strony internetowej szkoły oraz w sekretariacie).

W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego nastąpi w terminie do 2 kwietnia 2021 r.

Karta zgłoszenia klasa I Karta zgłoszenia oddział przedszkolny
Czytaj więcej...

Teatrzyk w naszej szkole

|

W dniu dzisiejszym, tj. 3 marca, odwiedził naszą szkołę teatr Studio Artystyczne "Akada" z Suwałk, który przedstawił naszym pociechom z klas 0-III spektakl pt. "Wiara w siebie może wszystko, czyli skarbów wysypisko", czyli inspirującą opowieść o małym chłopcu, który załamany ciągłymi niepowodzeniami traci wiarę w siebie. Wszystko zmienia się, gdy przypadkowo odkrywa swój cudowny talent. W budowaniu własnej wartości pomagają mu osoby z jego otoczenia. W humorystyczny sposób aktorzy przedstawili również wiedzę jak należy się odżywiać, zachęcali do aktywności fizycznej, tolerancji oraz segregacji śmieci. Sztuka bardzo podobała się naszym dzieciom, bawiły się świetnie i z pewnością wyniosły z niej odpowiednie wnioski.

POCZTA WALENTYNKOWA

|
Agnieszka Dycha
Czytaj więcej...

Materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące szczepień przeciw COVID-19

|
Magdalena Miac

 Przekazujemy do zapoznania Materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące szczepień przeciw COVID-19, które otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie.

 

Pliki pdf:

Dlaczego warto się zaszczepić przeciwko COVID19?

pdf

Gdzie mogę się zaszczepić?

pdf

Historia szczepionek

pdf

Od kiedy mogę się zaszczepić?

pdf

Mapa punktów szczepień

pdf

 

pdf

Infolinia Szczepienia

pdf