Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

Godło Polski

Gmina Serniki

Jan Kochanowski

Egzamin ósmoklasisty

Dzień Chłopaka

|
Urszula Mazurek

Tradycyjnie 30 września, jak co roku, obchodzimy Dzień Chłopaka. W klasie V dziewczęta w porozumieniu z rodzicami i wychowawcą klasy chcąc urozmaicić ten czas zaplanowały specjalne atrakcje. Z tej okazji nasze spotkanie klasowe odbyło się  wieczorem. Rodzice przygotowali drobny poczęstunek (ciasteczka, popcorn) a około 19.00 zajadaliśmy się smaczną pizzą. Fajnie było razem usiąść przy jednym wspólnym stole. Jednak główną atrakcją wieczoru było oglądanie filmu "Cudowny chłopak", po jego emisji dzieci wróciły do domu. Wszystkim naszym chłopcom jeszcze raz życzymy WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO, a rodzicom dziękujemy za pomysłowość i zaangażowanie.

XI ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

|
Olga Adamek

1 października obchodzimy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W naszej szkole Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem panią Olgą Adamek zorganizował konkurs "Mistrz Szybkiego Mnożenia". W I etapie wzięli udział wszyscy uczniowie z klas III - VIII. Uczniowie mieli za zadanie w ciągu jednej minuty rozwiązać jak najwięcej działań mnożenia. Ekspertami Mnożenia z poszczególnych klas zostali: III klasa - Maja Polak (7 działań), IV klasa - Martyna Włoch (14 działań), V klasa - Amelia Woźniak (18 działań), VII klasa - Katarzyna Serwin (29 działań), VIII klasa - Olga Dobrzyńska (28 działań). Uczennice z klas IV - VIII przeszły do II etapu i rywalizowały o tytuł Mistrza Szybkiego Mnożenia uzupełniając diagram tabliczki mnożenia. Mistrzem została Olga Dobrzyńska, II miejsce Katarzyna Serwin, III miejsce Martyna Włoch i IV miejsce Amelia Woźniak. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom. 

Pokazy z fizyki 2021

|
Magdalena Miac

Uczniowie klasy 7 uczestniczyli dzisiaj w 61 edycji pokazów doświadczeń fizycznych organizowanych przez Wydział Fizyki,  Matematyki i Informatyki UMCS. Uczniowie nie tylko mogli obejrzeć doświadczenia, których nie da się przeprowadzić w warunkach szkolnych, ale również brali w nich aktywny udział. Tematy tegorocznej edycji to: mechanika, ciśnienie, akustyka i elektromagnetyzm. Zajęcia prowadzone były tak, aby młodzież lepiej zrozumiała zasady i prawa fizyki poznawane na lekcjach w szkole oraz ich zastosowanie do wyjaśnienia zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu i przyrodzie. Dzięki pokazom z fizyki, które pracownicy naukowi zaprezentowali profesjonalnie, ciekawie i z nutką humoru uczniowie pogłębili świadomość użyteczności fizyki i jej powiązań z techniką, medycyną, ekologią, życiem codziennym a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym.

Akcja ekologiczna „Sprzątanie świata”

|
Magdalena Miac

 

W dniach 20-24  września uczniowie naszej szkoły , zaopatrzeni w worki na zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice, kamizelki odblaskowe już

po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata” pod opieką wychowawców klas. Hasło tegorocznej edycji, ogłoszone

przez Fundację Nasza Ziemia, brzmiało:

MYŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ.

 Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie

na rzecz ochrony środowiska. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów akcji. Wszystkie klasy

pozytywnie zmotywowane szczytnym celem, miały wyznaczone tereny, które solidnie posprzątano. Taka akcja jest dowodem na to,

że lubimy wspólnie działać.

Wybory Zarządu Rady Rodziców

|
Magdalena Miac

Wybory Zarządu Rady Rodziców odbyły się 23 września 2021 roku. W wyniku wyborów wyłoniono Szkolną Radę Rodziców:

Przewodnicząca- Pani Małgorzata Szych

Z-ca Przewodniczącej- Pani Wioleta Gryzio

Sekretarz- Pani Małgorzata Lato

Skarbnik- Pani Beata Olejniczek

Zarząd Rady Rodziców zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat na komitet rodzicielski-50 zł do końca listopada. Opłatę prosimy wnosić do wychowawców klas.