INFO

Nowa Wola 95,
21-107 Serniki

(81) 85 106 41
nowawola7(at)wp.pl

PSZCZÓŁKI

|
Urszula Mazurek
Odsłony: 1170

Zespół Pieśni i Tańca „Pszczółki” działający przy Szkole Podstawowej w Nowej Woli  w latach 1984 – 2000.

 

Zespół założył w 1984 roku Pan Andrzej Ziętkiewicz. Zespół powstał na bazie chóru szkolnego  w roku szkolnym 1983/84.

Pierwszych kroków tańców narodowych i regionalnych uczyła pani Ryszarda Todys,  była instruktorka Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, przyjeżdżająca co dwa tygodnie do szkoły w ramach opieki kulturalnej tej instytucji nad gminą Serniki. Ona też stworzyła z uzdolnioną grupą pierwsze układy taneczne, a były to : chodzony, wiązanka tańców lubelskich i wiązanka krakowiaków. Powyższe układy ćwiczył z grupą taneczną pan Andrzej Ziętkiewicz jednocześnie akompaniując na akordeonie ( pożyczonym). Inauguracyjne występy odbyły się w szkole, a później na uroczystościach gminnych i w Lubartowie. Zespół tańczył nie tylko przy akompaniamencie akordeonu, ale też na podkładzie wokalnym chóru uczniów naszej szkoły , który wyśpiewywał słowa piosenek tańczonych przez grupę. W listopadzie 1984 roku zatrudniony został choreograf pan Zdzisław Niewiadomski z Lublina, były pracownik Filharmonii Lubelskiej. Datę tę przyjęto jako rocznicową, gdyż od tego momentu rozpoczęła się systematyczna praca z Zespołem. W 1985 roku nadano Zespołowi imię „Pszczółki” , a ojcem chrzestnym był ówczesny dyrektor szkoły pan Marian Dejko.

W owym czasie był to jedyny w naszym rejonie Zespół tańca ludowego, z nielicznie działających z całego woj. lubelskiego. Zespół ma osiągnięcia artystyczne mimo  skromnego zaplecza finansowego i dużej rotacji wykonawców, a także braku w strojach i rekwizytach.

Od początku istnienia Zespołu głównym sponsorem byli rodzice, Urząd Gminy  w Sernikach  i Kuratorium Oświaty w Lublinie. Urząd Gminy pokrywał wszystkie wydatki związane z wyposażeniem w stroje, min. zakup butów damskich i męskich (dziecięcych), zakup tkanin   na kompletne ludowe kostiumy lubartowskie, na zakup korali, opłacenie krawcowych za skrojenie spodni i kaftaników, zakup materiałów wykończeniowych jak nici, wstążki, guziki  i inne. Dużą pomoc uzyskał Zespół przy wyjazdach na Przeglądy, biwaki, zimowiska (np. w Świdniku). We wszystkich wyjazdach Zespołu UG pokrył rachunki za wynajem autokarów.

W ostatnich latach istnienia Zespołu , aby nie dopuścić do zaniechania działalności Zespołu, Gmina Serniki wzięła na siebie ciężar wynagrodzenia prowadzących Zespół (od października 1984 roku do tej pory ciężar ten ponosiło Lubelskie Kuratorium, płacąc stawki jak za godziny lekcyjne choreografowi- p. Zdzisław Niewiadomski, potem p. Waldemar Świrszcz z Zespołu Lubartowiacy i akompaniatorowi- p .Andrzej Ziętkiewicz).

 

 

 

„Widoczne jest  zaangażowanie rodziców.- tak pisał p. Andrzej Ziętkiewicz w jednym z  pism  z lat dziewięćdziesiątych XX wieku do UG Serniki z prośbą o dotacje - Prace przy szyciu i wykończeniach strojów zajęły mamom kilkanaście długich zimowych wieczorów i nie sposób przeliczyć je na złotówki, nie mniej wartość ich jest olbrzymia biorąc pod uwagę ceny , jakie się płaci za usługi krawieckie. Każdorazowy wyjazd na biwaki, pochłaniający duże wydatki, dzieci zawdzięczają swoim rodzicom. Gdyby nie pomoc materialna w postaci produktów żywnościowych(mięso, konserwy, jaja, kartofle, warzywa, i inne ) wypoczynek w lasach czy nad jeziorem nigdy nie doszedłby do skutku. Wypoczynek na zimowiskach w połowie finansowany był przez rodziców. Wielokrotnie rodzice jeździli na wszelkiego rodzaju występy w charakterze opiekunów, nie licząc się ze stratą czasu, który szczególnie w gospodarstwach rolnych ma swoją cenę. Podczas wyjazdu na Festiwal na Węgry troje rodziców poświęciło dla dzieci po tygodniu swojego czasu. Niejednokrotnie też Komitet Rodzicielski organizował zabawy taneczne, z których dochód przeznaczony był na wydatki związane z wyjazdem na biwak czy jak na Węgry (tu zakup upominków dla organizatorów i innych zaprzyjaźnionych Zespołów).

Ksiądz Czesław Biziorek ofiarował pieniądze zebrane na tacę dla Zespołu w nagrodę za godne reprezentowanie szkoły i kraju na Festiwalu na Węgrzech.

Należy wspomnieć o pomocy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Lubartowie, która wiele razy wypożyczała autokar Zespołowi nie biorąc za to pieniędzy, względnie stosując taryfę ulgową. Zawdzięczamy to również rodzicom – strażakom, których działalność jest bardzo ceniona w Rejonie”.

Lata 1992-1996 to absolutna dominacja „Pszczółek” na Wojewódzkich Przeglądach Szkolnych Zespołów Artystycznych. Pięć kolejno zdobyte Puchary Kuratora Oświaty w Lublinie, w tym Grand Prix Przeglądu w 1995 roku mówią same za siebie.

Zespół ma za sobą ponad 120 występów na imprezach różnej rangi, począwszy od lokalnych    ( np. dożynki w Sernikach 1993 r.), aż do międzynarodowych włącznie. „Pszczółki” zdobyły pięciokrotnie Puchar Kuratora Oświaty w Lublinie oraz dwukrotnie minimalnie ustąpiły miejsca zespołom uzyskując wysokie wyróżnienia. Do wielkich osiągnięć należy zdobycie Złotej Bychawskiej Podkowy na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych  w Bychawie w czerwcu 1988 r. Do sukcesów  należy zaliczyć występ w Telewizji Polskiej          w ramach Telewizyjnego Turnieju Miast Lubartów-Wągrowiec oraz w Telewizji Węgierskiej    w 1992 roku w czasie trwania Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych na Węgrzech, na którym to Festiwalu brał udział Zespół „Pszczółki” uzyskując bardzo wysokie oceny komisji międzynarodowej. Zespół brał udział w I Międzynarodowym Festiwalu  Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego w Koszalinie w dniach 28 czerwca do 01 lipca 1995 roku.

Tam po Festiwalu Zespół odpoczął na 6 dniowym obozie szkoleniowo-wypoczynkowym odbywając szereg wycieczek do Kołobrzegu, Mielna, Gdańska, Oliwy, Malborka. Atrakcja za atrakcją ale najmilsze były kąpiele w morzu.

Kierujący Zespołem Pan Andrzej Ziętkiewicz otrzymał liczne podziękowania od Kuratora Oświaty( w tym Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty w 1994 r.) i organizatorów imprez.

Zespół Pieśni i Tańca „Pszczółki” obchodził w dniu 04 czerwca 1994 roku 10 lecie swego istnienia. Z tej okazji odbyły się w szkole uroczystości, które zaszczycili  liczni goście z Lublina , Lubartowa i gminy Serniki:

- Poseł na Sejm RP – p. Ryszard Kalbarczyk;

- V-ce Wojewoda Lubelski – p. W. Brodowski;

- Reprezentująca Kuratora Oświaty w Lublinie- p. Teresa Krasicka;

- Reprezentant Wojewódzkiego Wydziału Kultury w Lublinie – p. Maruszak;

- Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca UMCS w Lubinie – p. St. Leszczyński;

- Starosta Rejonu Lubartów – p. E. Kusyk;

-Burmistrz m. Lubartów – p. G. Charliński;

- Inspektor i pierwszy choreograf Zespołu – p. R. Todys;

- Przedstawiciele Lubartowskiego Ośrodka Kultury;

- Przedstawiciele Delegatury w Lubartowie;

- Przedstawiciele Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego;

- Wójt Gminy Serniki – p. Kazimierz Szymczak;

- Proboszcz Parafii Sernik – ks. Czesław Biziorek;

- byli członkowie Zespołu.

 

Zespół  ostatecznie zakończył działalność w 2000 roku, z chwilą odejścia na emeryturę p. Andrzeja Ziętkiewicza.

Członkowie Zespołu na przestrzeni Jego działalności to liczba około od 30 do 50 uczniów w ciągu roku szkolnego, na co składali się tancerze i wokaliści.

Oprac. Danuta Dziubicka